Senior Interaction Ontwerper bij Logius

Vacature informatie

Geplaatst op: 07 dec 2018

 • Categorie: UX/UI - Interaction Designer
 • Provincie: Zuid-Holland

soliciteer nu!

Wij zijn op zoek naar een Senior Interaction Ontwerper bij Logius
Start : 2 januari , voor 36 uur in de week
Standplaats : Den Haag

Werkzaamheden
Logius zoekt een ervaren Interaction Designer, met affiniteit met en vaardigheden in visual design, die bijdraagt aan de realisatie van nieuwe releases en de doorontwikkeling van de producten van Logius, zoals DigiD, Machtigen, Mijnoverheid en stelselvoorzieningen. Een van de kernpunten van hoe Logius werkt is “In eenvoud”: “We zoeken naar de goede balans tussen de complexiteit van ons vakgebied en de vertaling daarvan in gebruiksvriendelijke diensten. We leggen goed uit hoe onze voorzieningen werken.” De Interaction Designer werkt nauw samen met de productowners, UX-researcher, functioneel ontwerpers en diverse interne stakeholders om te komen tot gewenste aanpassingen aan de producten/diensten van Logius. 

De werkzaamheden van de Interaction Designer zullen onder andere bestaan uit: 

 • Het vertalen of verbeteren van processen naar een effectief interactie ontwerp. 
 • Vanuit interactie ontwerp expertise en gebruikersperspectief bijdragen aan analyses en verbetervoorstellen. 
 • Helpen bij het aanscherpen en verbeteren van functioneel ontwerpen en schermdesigns, op basis van begrip van gedrag van eindgebruikers en toetsing bij eindgebruikers. 
 • Realiseren van clickable demo's, interactieve wireframes /mock-ups, zodat snel en vroegtijdig concepten en ideeën kunnen worden gevisualiseerd en getoetst kunnen worden met eindgebruikers. 
 • Formuleren van verbetervoorstellen gericht op gebruikersgemak, toegankelijkheid, gepercipieerde veiligheid. Inbrengen van nieuwe mogelijkheden en technieken. 
 • Uitdragen van visie mbt User experienced georiënteerd werken en een rol in het integreren van deze visie binnen de afdeling en het ontwikkelproces.
Een van de uitdagingen is om de digitale dienstverlening van de overheid eenvoudig en begrijpelijk voor gebruikers te houden. Om die reden maakt Logius in toenemende mate gebruik van usability in het ontwerp en ontwikkelproces: inzet van interaction designers en visual designers, vroegtijdig beproeven van ontwerpen op eindgebruiker (oa in een UX lab), pilots, UX-testen na oplevering van een product, etc. Er wordt uitgegaan van een inzet van gemiddeld ongeveer 4-5 dagen/week. De inzet kan in de tijd wat op en neer bewegen afhankelijk van de gevraagde inzet vanuit projecten. De werkzaamheden zullen gedeeltelijk in Utrecht plaatsvinden omdat zich daar de samenwerklocatie met de ontwikkelaars bevindt (van Machtigen en stelseldiensten). Er kan dus sprake zijn van regelmatig (2-3 dagen/week) naar Utrecht reizen. Op termijn is het de bedoeling dat de werkzaamheden meer naar Den Haag worden verplaatst. Het behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden dat de kandidaat op een later moment ook voor andere werkzaamheden zal worden ingezet voor Logius.

Achtergrond opdracht
Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid. Logius biedt ICT-oplossingen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Zo helpt Logius overheid, bedrijven en burgers om snel, eenvoudig en veilig met elkaar te communiceren. Logius is verantwoordelijk voor het beheer en de (door)ontwikkeling van producten zoals: DigiD, (DigiD) Machtigen, eHerkenning, Mijnoverheid/berichtenbox, stelselvoorzieningen, DIgipoort. Logius is bezig met de doorontwikkeling van de organisatie waarbij in de werkwijze meer en meer gebruik gaat worden gemaakt van agile/SAFe principes. De eerste periode zal de focus van de interaction designer naar verwachting liggen op Machtigen en de stelseldiensten. Het programma Machtigen heeft tot doel verbetering en samenhang aan te brengen in het huidige machtigingslandschap, dat gekenmerkt wordt door een veelheid aan machtigingsvormen en -relaties. Tegelijkertijd ontbreken specifieke machtigingsvormen en functionaliteiten die maatschappelijk zeer gewenst zijn. Kernbegrippen voor het programma zijn het gebruiksgemak voor burgers en organisaties (zoals bedrijven, instellingen en professionals) en de ontzorging van dienstaanbieders. Een van de doelen van het programma Machtigen is om het voor gebruikers (burgers en ondernemers) makkelijker te maken om namens iemand anders zaken te doen met de overheid. Er wordt hiervoor een oplossing ontwikkeld die, op termijn, door de gehele (semi)publieke sector gebruikt gaat worden. Gebruikers moeten eenvoudig een machtiging kunnen registreren en gebruiken. Ook moeten wettelijk vertegenwoordigers (bewindvoerders, ouders van minderjarige kinderen) makkelijk namens een ander zaken kunnen doen met de overheid. Het programma is gestart in de zomer van 2017. Afgelopen zomer is de project start architectuur (PSA) voor het eerste plateau opgeleverd. Het ontwerpproces loopt parallel aan het ontwikkelproces, dat al in september jl. is opgestart. Tijdens de Voorbereidingsfase in de eerste helft van 2018 heeft het programma Machtigen gewerkt aan de Globale Architectuur en de Project Start Architectuur (PSA) van het eerste plateau van het beoogde landschap. 

 
Eisen:
 • HBO of academisch werk- en denkniveau
 • 4 jaar Werkervaring als senior interaction en/of visual designer en uitstekende actuele kennis van interactie, usability en front end architectuur.
 • Aantoonbare ervaring met responsive designs, Rijkshuisstijl en met webrichtlijnen versie 1 en 2 (WCAG).
 • Heldere visie op interactieontwerp, grafisch/ visueel ontwerp, gebruiksgemak en gebruiker.
 • Zowel ervaring met herontwerpen en optimalisatie van bestaande producten als met nieuwe ontwerpen (innovatie).
   

Wensen:

 • Ervaring met video content / instructiefilmpjes en VMS

 • Ervaring met het werken op basis van de agile/scrum methodiek. 

 • Ontwikkelen van een visie met een heldere boodschap. Zoekt binnen de mogelijke kaders naar de beste oplossing.

 • Is proactief, zelfstartend en haalt informatie op. Beweegt zich gemakkelijk tussen verschillende interne disciplines en afdelingen.

 • Gemaakte voorstellen zelf testen op eindgebruikers is onderdeel van je DNA.
   

soliciteer nu!