Testcoördinator bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vacature informatie

Geplaatst op: 01 feb 2019

 • Categorie: Test analist/Test manager
 • Provincie: Zuid-Holland

soliciteer nu!

Voor onze eindklant Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn wij op zoek naar een Testcoördinator
Startdatum : Zo snel als mogelijk is , voor 32 uur in de week
Standplaats : Den Haag

Plaats in de organisatie/werkgebied
Binnen de ANVS is het project VIZA-2 actief. Doel is het digitaliseren van de primaire processen van de ANVS, waarbij VIZA-2 het ondersteunen van Toezicht en Handhaving omvat en onder andere het leggen van een koppeling met het pakket HP-RM. 

Het project omvat diverse activiteiten: 
1. Implementatie van het zaaksysteem van de ANVS voor de processen Toezicht en Handhaving 
2. Ingebruikname, training, opleiding, inbeheername, nazorg, enzovoorts 
3. Ondersteuning andere primaire processen en uitfasering en migratie van andere systemen.

We zijn op zoek naar een testcoördinator voor het project waarbij deze ook de inbeheername van wijzigingen van het zaaksysteem begeleidt/coördineert. 

Taken/werkzaamheden 
Doel opdracht 
Voorbereiden, coördineren en mede-uitvoeren van het testtraject en het samen met de lijn inbedden van het proces om issues en wijzigingen op te lossen. Daarnaast hand- en spandiensten verrichten bij het testen van de zaaksysteeminrichting en de voorbereidingen op de ANVS brede implementaties. Waar nodig zelf controlerende testen uitvoeren voorafgaand aan functionele acceptatietesten. Tevens de inbeheername van de sprintopleveringen begeleiden in samenwerking met ANVS, DCI Beheer en de leverancier van het zaaksysteem. 

Producten 
De Testcoördinator is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de voorbereiding en uitvoering van de testfase. 

Het opleveren van de volgende producten vallen in scope van de opdracht: 

 • Het opstellen van een Master Testplan inclusief planning en bewaken van de uitvoering daarvan conform vooraf gestelde kwaliteitseisen (product: Master Testplan). 
 • Uitgeschreven Testscripts op basis van het Master Testplan en beschikbare testontwerptechnieken. 
 • Actueel houden van de ingerichte testomgeving tbv uitvoeren testen. 
 • Gestructureerde testrapportages naar aanleiding van het uitvoeren van de testscripts. 
 • Functionele Acceptatie Test verslag met vrijgave advies. 
 • Gebruikers Acceptatie Test verslag met vrijgave advies. 
 • Rapportage van bevindingen in nazorgfase. 
 • Eindrapportage.

Ten aanzien van beheer: 

 • Bepalen behoefte ANVS ten aanzien van beheer en afstemmen vanuit testproces met beheer over overdracht 
 • Leveren begeleiding in de beheerprocessen (lokaal functioneel beheer).
Om deze producten te realiseren is minimaal nodig: 
 • Het afstemmen met de leveranciers over de verschillende testen, bijvoorbeeld hacktesten en usabilitytesten en beheer. 
 • Het afstemmen met centraal functioneel beheer, lokaal functioneel beheer en de organisatie over de functionele- en gebruikersacceptatietesten en beheer. 
 • Afstemmen en monitoren van de voortgang van de testfase. 
 • Het zo nodig adequaat escaleren van eventuele issues.
   

EISEN

Opleiding 
 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur op het terrein van ICT en/of Bestuursrecht 
 • TMap kennis en ervaring
Werkervaring 
 • >5 jaar ervaring met gestructureerd testen conform TMap 
 • >2 jaar ervaring met projectmanagementmethodiek Prince2 en Agile, bijvoorbeeld Scrum of DSDM 
 • >1 jaar kennis van/ervaring met zaaksystemen
Hard skills 
 • Minimaal 5 jaar ervaring met TMAP 
 • Minimaal 4 jaar ervaring met het in beheer geven of nemen van applicaties in een omgeving gebaseerd op ITIL 
 • PRINCE2 / IPMA-C 
 • Kennis en ervaring met JIRA 
 • Kennis en ervaring met Kodision Loket en Zaaksysteem 

 

Wensen 

 • Kennis en ervaring van processen binnen ANVS 
 • Ervaring met ZAPP (Kodision TriplEforms en KIM), HP Records Manager en Holmes 
 • Bereikbaar indien nodig op niet-project (werk)dagen

soliciteer nu!