Applicatie beheerder voor DUO

Vacature informatie

Geplaatst op: 06 mrt 2019

 • Categorie: Technisch applicatiebeheer
 • Provincie: Groningen

soliciteer nu!

Wij zijn op zoek naar een Applicatie beheerder voor DUO
Start datum, : 25 maart, voor 36 uur in de week
Standplaats : Groningen

DUO verzorgt als uit voeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexewet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienst en pakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. 

DUO verzorgt als uit voeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexewet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienst en pakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Achtergrond opdracht
DUO vraagt om een (FB/TAB) OPS'er in de bestaande capaciteit binnen de DevOps-teams. De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere applicaties. De rol van OPS'er in het team is te zorgen voor de implementeerbaarheid en beheersbaarheid van de applicaties. De OPS'er moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de OPS'er input levert voor en het begeleiden van het doorvoeren van verbeteringen en innovaties op de IV.

Achtergrond opdracht
Opdrachtomschrijving De OPS'er is proces- en systeemgericht en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening en technische implementatie. Hij/zij is een ervaren functioneel en technisch applicatie beheerder en vanuit zijn professionaliteit in staat om zich binnen een redelijke termijn, kennis van meerdere processen binnen de afdeling eigen te maken en adviseert de business goed en volledig,. Hij/zij werkt volledig zelfstandig, communiceert voldoende, escaleert op tijd en rapporteert over zijn deelgebied.

In de roadmap 2019 heeft het Domein Primaire Processen zich gecommitteerd aan meerdere trajecten, waaronder twee vervangingsdossiers Moderniseren Diplomaregister en Vervangen Digitaal Klant Dossier.

Doelstelling Zorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen

Vakmatige taken 
Het werkpakket:

 • Functioneel applicatie beheer
 • Installatie en Beheer van Java applicaties op het JBoss platform
 • Sparringpartner van DevOps teams / Business over issues en nieuwe ontwikkelingen
 • Meedraaien in DevOps team
 • Beoordelen van aangeleverde programmatuur op produktiegeschiktheid
 

Verantwoordelijkheden 

 • de kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening. (Het gebruik van de applicatie leidt tot de gewenste resultaten bij klant en opdrachtgever.
 • De applicatie kan op een prettige manier worden gebruikt.
 • De applicatie wordt beschikbaar gesteld op een manier die voor de klant en de opdrachtgever acceptabel is.
 • De gebruiker wordt op een voor hem/haar acceptabele manie ondersteund bij het gebruik van de applicatie.);
 • de vertaling van het “WAT” zoals aangegeven door de PO en het BAT naar het “HOE”. Met extra aandacht voor de beheerbaarheid en de onderhoudbaarheid;
 • in overleg met de Product Owner het moment van inproductiename vaststellen;
 • voor het maken van afspraken met externe leveranciers over te leveren functionaliteit en ondersteunende diensten;
 • het uitvoeren van RUN-activiteiten afgesproken via vertegenwoordigers in het BAT;
 • het op niveau houden van het eigen vakmanschap;
 

Bevoegdheden

 • Actief deelnemen aan de vakgroep Ops.
 • Adviseren over het wijzigen van werkwijzen en methodes waaraan DevOps-teams DUO-breed moeten volden.
 • Aandragen van user stories ten behoeve van applicatief onderhoud en beheer
 
Functie eisen
 • Minimaal een hbo-diploma
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het inrichten, installeren en beheren van Java applicaties en het steeds verder automatiseren daarvan
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het werken in een Agile/DevOps omgeving

Kennis

 • Kennis van testen
 • werkervaring met Datapower, ESB, MQ, databases en SQL
 • werkervaring met automated deployen
 • werkervaring met functioneel beheer
 • Werkervaring op testgebied
 • Ervaring met het het maken van complexe SQL queries

soliciteer nu!