Senior Projectmanager in het SAP-domein (Defensie)

Vacature informatie

Geplaatst op: 23 apr 2019

 • Categorie: SAP Consultancy / ABAP
 • Provincie: Utrecht

Voor Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager in het SAP-domein
Start datum : Zo spoedig mogelijk, na screening, voor 38 uur in de week
Standplaats : Utrecht

Opdrachtomschrijving
Binnen het team BEVO (Bevoorrading / Ketenlogistiek) als Senior Projectmanager binnen het SAP-domein met kennis van logistieke processen, SAP modules MM en SD en ruime integratiekennis- en ervaring. De werkzaamheden met betrekking tot deze inzet is gericht op ERP-Migratie-trajecten: 

 • het adviseren en rapporteren aan stuurgroep, programmamanagement en/of hoger management (directies),
 • het leiding geven aan en het aansturen/adviseren van collega’s binnen migratie-projecten,
 • voorbereiden/organiseren/begeleiden kennissessies/workshops t.a.v. advies-trajecten t.b.v. FIT/GAP, datamigraties, migratietesten en het begeleiden en ondersteunen van organisatie-onderdelen bij de invoering van nieuwe functionaliteit in het ERP-domein.
 

Het ketenteam M&F (Materieel-logistiek en Financiën) van JIVC & OPS (Joint IV Commando & Operations) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen tbv het M&F (Materieel-logistiek en Financiën) domein. Het Ketenteam M&F levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het Ketenteam M&F is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. De verantwoordelijkheid van het Ketenteam M&F strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het Ketenteam M&F daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het Ketenteam M&F daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut. Het Ketenteam M&F reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zodoende bij aan betaalbare Defensie IV voorzieningen onder het adagium goed, is goed genoeg. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen worden strengere eisen gehanteerd, zowel t.a.v. het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als t.a.v. de instandhouding en de achtergelegen ondersteuning. Het Ketenteam M&F biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld. Om op korte termijn uitvoering te geven aan deze werkzaamheden heeft JIVC & OPS, Ketenteam M&F behoefte aan een Senior Projectmanager binnen het SAP-domein met kennis van logistieke processen en de SAP modules: MM, SD en DFPS. Van deze Projectmanager wordt verwacht dat hij/zij zowel zelfstandig kan werken als ook leiding kan geven aan een of meer collega’s v.w.b. werkzaamheden binnen complexe (migratie)projecten in het SAP-domein.

Eisen

 • tenminste 4 jaar ervaring als Projectmanager/Projectleider van een of meer (migratie-)projecten.    
 • tenminste 4 jaar ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAP-omgeving.    
 • tenminste 4 jaar ervaring bij het adviseren/aansturen van collega’s in een of meer (migratie)projecten en het begeleiden van organisatieonderdelen én eindgebruikers bij een migratie van een Legacy applicatie naar SAP en/of een implementatie van nieuwe functionaliteiten in het SAP-domein.    
 • minimaal een afgeronde HBO opleiding    
 • in het bezit van een geldig rijbewijs B of BE.    

Wensen

 • ervaring als Projectmanager/Projectleider van een of meer (migratie-)projecten.    
 • ervaring in het begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAP-omgeving.    
 • ervaring bij het adviseren/aansturen van collega’s in een of meer (migratie)projecten en het begeleiden van organisatieonderdelen én eindgebruikers bij een migratie van een Legacy applicatie naar SAP en/of een implementatie van nieuwe functionaliteiten in het SAP-domein;    
 • in het bezit van één van de volgende certificeringen: ITIL, ASL, BiSL en/of Lean Green Belt.