Project management officer (PMO-er) voor IVO Rechtspraak

Vacature informatie

Geplaatst op: 16 apr 2019

 • Categorie: Projectsecretaris / PMO
 • Provincie: Utrecht

Wij zijn op zoek naar een Project management officer (PMO-er)
Start : medio april, voor 36 uur in de week
Standplaats : Utrecht

Werkzaamheden
• Zorgdragen voor de inrichting, beheer en bewaking van en rapportage over de realisatie en verloop van het project;
• Realiseren van de projectadministratie en -documentatie;
• (Bewaken en bevorderen van het) gebruiken van de projectmanagementmethodiek binnen het project;- 
• Leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de uniforme projectmanagementmethodiek;
• Adviseren van de projectleider en opdrachtgever bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van het project;
• Verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de projectleider;
• Optreden als secretaris bij besprekingen van de projectleider (draagt hierbij onder andere zorg voor de planningcoördinatie en de inhoudelijke voorbereiding);
• Bijdragen aan de besluitvorming inzake aangelegenheden van het project en daartoe deelnemen aan diverseoverleggen;
• Opstellen van projectplanningen samen met de projectleider.

Achtergrond van de opdracht
PPM is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten binnen de Informatie Voorzienings Organisatie(IVO) van de rechtspraak. PPM draagt zorgt voor realisatie- en implementatieprojecten op het gebied van business,software, infrastructuur en huisvesting.De projectmanagement officer (PMO) wordt ingezet op diverse projecten ten behoeve van digitalisering van derechtspraak. Jij bent als PMO de vaste vraagbaak en contactpunt in het project. Je bent de bewaker van hetprojectdossier, bron van projectinformatie en een extra set ogen en oren voor de projectmanager. De PMO treedtdaarbij op als sparring partner van de projectmanager en adviseert deze waar nodig. Het optekenen en verwerken vanopgetreden issues, discussiepunten en besluiten behoren tot de kernactiviteiten. De PMO is in staat in samenspraakmet de projectmanager de benodigde lijnen uit te zetten die leiden tot een succesvol project. De PMO ondersteunt bijde voorbereiding, inrichting en uitvoering van een project en onderhoudt daarvoor in voorkomende gevallen, namensde projectmanager, contacten met diverse interne en externe belanghebbenden. De PMO ondersteunt daarnaast bijmaken en bewaken van afspraken, opstellen van verslagen en maandelijkse rapportages. De PMO maakt deel uit vanen levert tevens een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het Project Office.

Organisatorische context en cultuur
IVO Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuuren netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantalzelf ontwikkeld zijn.Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnendoen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- enRechtspraakgegevens.Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalenservice architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek,bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microft dynamics CRM, .NET en Oraclefusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.Het ICT landschap van de Rechtspraak is voortdurend aan verandering onderhevig. Op dit moment ligt de focus op hetdigitaal toegankelijk maken van de rechtspraak, het ondersteunen van digitaal werken van de rechtspraakmedewerkeren vernieuwing en optimalisatie van de maatwerktoepassingen. Hierbij worden verschillende architectuurprincipes entechnieken gebruikt.

Eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Minstens 5 jaar ervaring met:  Meerjarige ervaring als PMO-er
 • Minstens 3 jaar ervaring met: Aantoonbare ervaring in opstellen van de projectdoelstellingen –definitie en projectplan
 • Minstens 3 jaar ervaring met: In grote omgevingen als PMO-er geacteerd 
 • Uitstekende beheersing van professionele vaardigheden rondom
 • Ervaring met: projectmanagement; 
 • Beschikbaarheid in de maanden juli en augustus ivm vakantieplanning is een pre
 • In staat om op duidelijke wijze afspraken en acties vast te leggen en deze
 • te bewaken
 • Werkt planmatig en zelfstandig: stuurt op resultaat binnen tijd, budget en
 • kwaliteitseisen
 • Omgevingssensitief: weet binnen structuur en kaders oog te houden voor belangen van alle betrokken partijen en voortgang en planvorming zo nodig daarop aan te passen

Wensen

 • Prince II
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • Affiniteit met inkoopprocessen.
 • Ervaring met JIRA en Toolbox is een pré
 • MSP Foundation is een pré