Medewerker informatievoorziening Project Management voor de Gemeente Amsterdam

Vacature informatie

Geplaatst op: 06 mrt 2019

 • Categorie: Projectsecretaris / PMO
 • Provincie: Noord-Holland

soliciteer nu!

Wij zijn op zoek naar een Medewerker informatievoorziening Project Management voor de Gemeente Amsterdam
Start datum : Zo spoedig mogelijk, voor 36 uur in de week
Standplaats : Amsterdam

Functieomschrijving
Het team PMO van het Ingenieursbureau van de stad Amsterdam (Directie IB) houdt zich o.a. in de dagelijkse werkzaamheden bezig met de ondersteuning van de registratie en verantwoording van de urenregistratie van haar collega's. Dit gebeurt in de applicatie Timetell. Vanuit deze applicatie worden maandelijks de declaraties verwerkt naar o.a. de interne opdrachtgevers binnen de stad. In 2019 willen we de managementinformatie binnen de RVE IB verder ontwikkelen. Het doel op IB en teamniveau te komen tot integrale stuurinformatie op gebied van projecten, medewerkers, financieel en interne organisatie. De managementinformatie zal vanuit diverse bronnen, zoals Timetell, AFS, AMI en Pnet worden gevoed. Daarnaast dienen ook de projectadministraties te worden ontsloten. Het team PMO zal een vooraanstaande rol vervullen en een extra inspanning dienen te verrichten bij de ontwikkeling ervan.

Werkzaamheden
We gaan er vanuit dat de kandidaat die we zoeken ruime kennis heeft van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS). Daarnaast zal je ook voldoende kennis moeten hebben hoe interne organisatie van het Ingenieursbureau is opgebouwd en hoe deze in de praktijk werkt. Op deze wijze weet je de wegen te bewandelen om de juiste vragen boven water te krijgen welke behoefte er bestaat aan informatie. Het omzetten van de antwoorden naar de juiste informatie behoort tot één van jouw hoofdtaken de komende periode. Dit ga je niet geheel alleen doen. Binnen het team van PMO zal je in overleg met de naaste collega's het traject samen gaan uitvoeren. Jouw inhoudelijke bijdrage speelt daarbij wel een belangrijke rol.

Daarnaast zal je binnen de producten van de planning en control een achtervang positie bekleden in die situatie waarbij extra ondersteuning nodig is. Daarnaast zal je twee mensen van de RVE Financiën inwerken door een taakoverdracht met elkaar door te nemen. Je adviseert hierbij de directie en de business controller inzake de voortgang van dit traject.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en
Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek
terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende
werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van
participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken,
inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun
stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie.
Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De organisatie realiseert de uitvoeringsprogramma's en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. Wij werken aan alle ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en bouwen de stad. Er werken zo'n 750 vaste collega's en 200 ingehuurde. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste
werkzaamheden.

De projecten richten zich op alle infrastructuur van de stad: zoals straten, pleinen, parken, bruggen, openbaar vervoer en kademuren.

Het Ingenieursbureau werkt onder andere aan:

 • Projectrealisatie voor de gebiedsontwikkeling, infrastructurele projecten en de inrichting van de openbare ruimte;
 • het in opdracht uitvoeren inkoop en aanbesteding, daartoe o.a. marktbenadering, contractering en contractmonitoring;
 • adviseren op het gebied van infrastructurele projecten en de inrichting van de openbare ruimte;
 • de optimale inrichting (kosten, effectiviteit) van de verschillende fasen in een project;
 • het beheren en realiseren van geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit).
 • Het overdragen van gerealiseerde projecten aan de eigenaar of beheerder;
 • het doorontwikkelen van de kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om haar taken voor Amsterdam te
 • kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, de toepassing van nieuwe contractvormen en informatieanalyse.

Eisen

 • minimaal hbo/wo werk- en denkniveau
 • tenminste mbo opleiding
 • MEAO BE en bij voorkeur aangevuld met SPD certificaten
 • ruime ervaring en kan omgaan met het programma Crystal Reports
 • ruime ervaring en kan omgaan met het programma Time Tell
 • ruime ervaring met het programma Excel
 • minimaal drie jaarrekeningen en begrotingen in de afgelopen 5 jaar gemaakt binnen een 100.000+ gemeente

Wensen

 • ruime ervaring en kan omgaan met het Amsterdams Management Informatie 
 • ruime ervaring en kan omgaan met het Amsterdam Financieel Systeem

 

soliciteer nu!