Strategisch programmamanager bij de Belastingdienst

Vacature informatie

Geplaatst op: 12 apr 2019

  • Categorie: Projectmanagement
  • Provincie: Gelderland

Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Strategisch programmamanager
Startdatum : 13 mei , voor 32 uur in de week
Standplaats : Apeldoorn

Cap Gegevens zoekt –naast een recent geworven interne programmamanager- een programmamanager voor een aantal projecten/programma’s voor vernieuwing van het werk van het cluster Gegevens. Het betreft onder meer de volgende projecten en programma’s. De definitieve verdeling wordt samen met de interne programmamanager bepaald.

De sturing op de realisatie van een nieuw werkstroombesturingssysteem voor de verwerking van klantgegevens, waarbij tevens wordt ingezet op maximaal geautomatiseerde verwerking (zo min mogelijk handmatige verwerking).
Het breed onderzoeken van de mogelijkheden om werkzaamheden binnen het domein Klantgegevens nog verder te automatiseren, waaronder het geautomatiseerd verwerken van bulkleveringen vanuit de KvK, zodat pieken in de productie beter kunnen worden opgevangen.
De sturing op de realisatie van het programma DNI (digitalisering notariële informatie, dwz. akten), waarbij de afnemende partijen bestaan uit verschillende directies van de Belastingdienst (CAP, MKB, GO, P). Het gaat hierbij om het sturen op voortgang van de IV, prioritering, batenmanagement, etc.
De opzet en realisatie van de automatisering van het op/afvoeren ondernemers voor de OB (afschaffen eerste handmatige aangifte OB, ….) 

De sturing vanuit de business op de transitie van de huidige gegevensvoorziening” EDW” naar vervangende gegevens- en informatieproducten voor de huidige gebruikers van deze producten. Dit in samenwerking met IV.

De sturing op de uitfasering van de huidige database Databank Auto, waarbij voorzien moet worden in vervangende voorzieningen en producten voor de huidige afnemers. Tevens het in beeld brengen en vormgeven van de organisatorische aspecten die hieruit voortvloeien.
De sturing vanuit CAP op de realisatie van MBDZ (Mijn Belastingdienst zakelijk), waarbij oa. het realiseren van een oplossing voor de groepen ondernemers die niet staan ingeschreven in het HR een belangrijk onderdeel is. 

De sturing op de benodigde aanpassingen in de middelsystemen die het mogelijk maken de vernieuwing van de Interactie vorm te geven. 
Het in beeld brengen en houden van de portfolio-gevolgen van bovengenoemde trajecten. Tevens in zijn algemeenheid een bijdrage leveren aan het versterken van de governance op het portfolio vanuit business- en ketenperspectief.

Binnen het onderdeel CAP Gegevens loopt een veelheid van programma’s en projecten. Voor een periode van ruim een half jaar wordt extra programma- en projectcapaciteit gezocht om het management te ondersteunen in de aansturing.

Eisen

  • WO-diploma en ruime en relevante ervaring in de aansturing van aan complexe projecten en/of programma’s en daarin aantoonbaar succesvol – 5 jaar.
  • Aantoonbare ervaring op het snijvlak van Business en IT en bent bij voorkeur afgestudeerd in een ICT-gerelateerde richting – 5 jaar.
  • Kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en datamanagementvraagstukken.

Wensen

  • Weet om te gaan met beinvloeding van een veelheid van in- en externe factoren en is een teamspeler die belangen en mensen weet te verbinden naar resultaat.
  • Heeft bij voorkeur kennis van de processen rondom inwinning, beheer en exploitatie en het beschikbaar stellen van gegevens.
  • Weet te opereren in een (inter) nationale politiek/bestuurlijke omgeving en heeft ervaring met inkoop- en contractmanagement.