Functioneel Beheerder JUSTID (Almelo)

Vacature informatie

Geplaatst op: 05 mrt 2019

 • Categorie: Functioneel Beheer
 • Provincie: Overijssel

soliciteer nu!

Voor JUSTID zijn we op zoek naar een Functioneel beheerder t.b.v. JDS-systeem
Start datum : Zo spoedig als mogelijk is , voor 36 uur in de week
Standplaats : ALMELO

Beschrijving directie/afdeling
De opdracht vindt plaats binnen de directie Operatie van Justid, in opdracht van diezelfde directie. De
afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is JDenIB.

Omschrijving dienst
De afdeling Justitiële Documentatie en Informatiebeheer (JDenIB) is enerzijds gericht op de wettelijke
beheertaken zoals bedoeld in de Wet justitiële- en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) van het Justitieel
Documentatie Systeem, inclusief het Persoons Dossier Systeem (JDS/PDS). Anderzijds is de afdeling
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zogenaamde derden-systemen:

 • de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD)
 • het Landelijk Uniform Registratiesysteem voor Internationale Rechtshulpverzoeken (LURIS)
 • Register Tuchtrechtelijke Uitspraken (RTU)
 

De werkzaamheden zullen voornamelijk, maar niet per definitie, worden uitgevoerd ten behoeve van
het beheer van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS).

Verantwoordelijkheden

 • Als functioneel beheerder bij de afdeling Justitiële Documentatie en Informatie Beheer (JDenIB) houd
 • je je bezig met het dagelijkse beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling van de binnen de afdeling in
 • beheer zijnde systemen, primair JDS.
 • Je bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van dit informatiesysteem conform de
 • gebruikerseisen/-wensen en afspraken met opdrachtgevers.
 • Hierbij maak je gebruik van je kennis en ervaring van relevante trends en ontwikkelingen in de markt
 • en het vakgebied, zoals agile werken.
 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
– Het (dagelijkse) beheer van JDS en mogelijk overig op de afdeling in beheer zijde systemen:

 • signaleren van systeemverstoringen, initiëren van oplossingen en het realiseren daarvan volgens de geldende beheerprocessen;
 • bewaken van de juistheid van de werking van de interfaces met andere informatiesystemen binnen en buiten Justid en het doen van voorstellen tot verbetering daarvan;
 • fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor (interne en externe) gebruikers enerzijds en leveranciers anderzijds;
 • deelnemen aan in- en externe werkgroepen, projecten, klantoverleg en systeem
 • specifieke overleggen, waarbij je vanuit je vakinhoudelijke expertise ketenpartners
 • ondersteunt bij het expliciteren van gewenste functionaliteiten;
 • beheren van autorisaties;
 • (laten) opstellen en onderhouden van procedures, handleidingen en systeemspecificaties; samenstellen en uitvoeren van (ad-hoc) query’s ten behoeve van bijvoorbeeld management rapportages, specifieke onderzoeksvragen en kwaliteitszorg.

Eisen

 • afgeronde HBO-opleiding of heeft HBO niveau aantoonbaar door werkervaring verkregen in de laatste 5 jaar
 • aantoonbare recente kennis van databases en database tools. Recente (korter dan 1 jaar) werkervaring met Oracle, SQL en/of PL/SQL Toad is een must
 • aantoonbare recente (korter dan 2 jaren) kennis van en ervaring met Topdesk
 • inzicht in samenhangen tussen het werkgebied van functioneel beheer en dat van andere vakgebieden zoals functioneel ontwerp, ontwikkeling, test, TAB em DBA.
 • De kandidaat beschikt over theoretische kennis met Agile werken (scrum)    

Wensen

 • ICT-kennis; moet met een team kunnen meedenken/klankborden over technische oplossingsrichtingen
 • “ownership” m.b.t. de opgedragen / afgesproken werkzaamheden
 • bereid te werken in één van de volgende roosters: – Afwisselend 5×8 (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) en 4×8 (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag), – 4×9 (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)

soliciteer nu!