Privacy Coordinator (AVG) voor Rijkswaterstaat

Vacature informatie

Geplaatst op: 07 mrt 2019

 • Categorie: Consultancy
 • Provincie: Zuid-Holland

soliciteer nu!

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Privacy Coördinator
Startdatum : Zo spoedig mogelijk, voor 24 uur in de week
Standplaats : Den Haag

De organisatie
Net als iedere organisatie heeft ANVS de verplichting AVG te implementeren en heeft als doel einde Q1 2019 volledig compliant te zijn. Daarnaast moet de AVG-awareness binnen de organisatie vergroot worden.
In 2018 zijn er grote stappen gemaakt en is de ANVS AVG-proof sinds mei 2018. Tevens is een gap-analyse gemaakt met een projectplan uitgevoerd om in volledige compliance te komen waaraan voor het grootste deel uitvoering is gegeven.
In verband met vertrek is ANVS op zoek naar een privacycoördinator die de laatste stappen in dit traject zet waarbij deze ook er samen met procesbeschrijvers ervoor zorgt dat de benodigde processen beschreven worden. Hiermee is het traject voor de implementatie van de AVG binnen de ANVS afgerond.

Taken/werkzaamheden
Doel opdrach
t
De ANVS heeft al haar verwerkingen waar persoonsgegevens bij betrokken zijn geïnventariseerd, geregistreerd en gepubliceerd. Hiermee is voldaan aan 1 van de eisen uit de AVG. Naast deze inventarisatie zijn in interne processen in concept beschreven en is er een concept gegevensbescherminsgbeleid.
Om volledig AVG-compliant te zijn, moeten zowel beleid als processen de komende maanden verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden in de organisatie.

Bij het beschrijven en implementeren van deze processen is nauwe afstemming met het moederdepartement IenW (m.n. met de privacy coördinator en Functionaris gegevensbescherming van IenW) noodzakelijk, vooral waar het gaat om de generieke/bedrijfsvoeringsprocessen, het inzagerecht en het melden van datalekken. De in te huren medewerker wordt verantwoordelijk voor het afronden van het gegevensbeschermingsbeleid en het implementeren van de processen die hiermee samenhangen.

Deelproducten:

 • Gegevensbeschermingsbeleid
 • Procedure beveiligingsincidenten en datalekken beschreven en geïmplementeerd:
 • Procedure inzage beschreven en geïmplementeerd
 • Procedure bezwaren beschreven en geïmplementeerd
 • Awareness vergroten binnen de ANVS
 • Fit-gap analyse in samenwerking met externe partij

Eisen
Opleiding

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur op het terrein van AVG, privacy en veiligheidsbeleid.
 

Werkervaring

 • >5 jaar ervaring met implementeren van werkwijzen
 

Hard skills

 • Afgeronde relevante HBO of Universitaire studie
 • Aantoonbare kennis van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Aantoonbare ervaring met schrijven van notities binnen een beleidsomgeving
 

Soft skills

 • Bestuurlijke sensitiviteit.
 • Proactief, doel- en resultaatgericht.
 • Hands-on, gericht op samenwerken
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Analytisch sterk en accuraat.
 

Wensen

 • Kennis en ervaring van processen rondom het vakgebied van beleid, inspectie en vergunningverlening.
 • Kennis en ervaring met het werken binnen de rijksoverheid

soliciteer nu!