Agile Coach voor de Belastingdienst

Vacature informatie

Geplaatst op: 08 mrt 2019

 • Categorie: Consultancy
 • Provincie: Utrecht

soliciteer nu!

Wij zijn op zoek naar een Agile Coach voor de Belastingdienst
Start datum : Zo spoedig mogelijk, voor 32 uur in de week
Standplaats :  Utrecht

Werkzaamheden

 • De Agile coach heeft als opdracht om de voortbrenging van producten binnen DF&A vanuit Agile perspectief te ondersteunen in het werkend krijgen van de structuur, werkwijze en capaciteiten.
 • Met dat doel wordt de Agile coach gevraagd om op teamniveau en teamoverstijgend in de organisatie de sleutelfiguren te coachen op hun gedrag, te – adviseren in het vormgeven van hun werkzaamheden, en te helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden.
 • De Agile coach vervult deze rol onder meer voor teamleiders, product managers en scrummasters.
 • De Agile coach wordt onderdeel van een bredere coachpool binnen DF&A die in gezamenlijke afstemming, op basis van behoefte, flexibel worden ingezet om de teams, clusters en organisatie te coachen.

 
 
Achtergrond van de opdracht

 De corporate dienst DF&A is verantwoordelijk voor ontwikkeling en continuïteit van data analytics producten die ondersteunend zijn aan het primaire proces van de Belastingdienst. Vorig jaar is een veranderproces ingezet dat heeft geleid tot een nieuwe organisatie inrichting en werkwijze, gebruikmakend van Agile/SAFe inzichten en methoden. Deze transitie heeft als consequentie dat medewerkers op alle niveaus in de organisatie andere werkwijzen en het bijbehorend gedrag moeten ontwikkelen. Om deze ontwikkeling zowel op individueel, op teamniveau als op organisatieniveau te ondersteunen is er behoefte aan een Agile Coach.
 
 
Eisen

 • Minstens 3 jaar ervaring met: Aantoonbare kennis op het gebied van Agile/SAFEe
 • Minstens 1 jaar ervaring met: Aantoonbare ervaring in het coachen in Agile en Scrum werken
 • Minstens 3 jaar ervaring met: Aantoonbare ervaring in begeleiden van complexe oranisatie(s)
 • Minstens 3 jaar ervaring met: Aantoonbare ervaring met begeleiding organisaties (zowel business als IT) naar een agile organisatie
 • Minstens 3 jaar ervaring met: Aantoonbare ervaring in begeleiden van meerdere teams
 • Minstens 2 jaar ervaring met: Aantoonbare ervaring met coachen op verschillende niveau's

Wensen

 • Ervaring met agile transformatie projecten
 • Ervaring met agile portfoliomanagement

soliciteer nu!