IT Architect Digitaal Archief en Postverzorging bij de Belastingdienst

Vacature informatie

Geplaatst op: 22 feb 2019

  • Categorie: Architect - Informatie
  • Provincie: Gelderland

soliciteer nu!

Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een IT Architect Digitaal Archief en Postverzorging
Start : Zo snel mogelijk, voor 36 uur in de week
Standplaats : Apeldoorn

Werkzaamheden
Door IBS Bedrijfsvoering wordt voor onze klant Informatiehuishouding gewerkt aan het project digitaal archief. Informatiehuishouding bestaat in hoofdlijnen uit archiefbeheer, documentbeheer, digitalisering (scanservice) en postverzorging. Voor Digitaal Archief en postverzorging wordt een ICT architect gezocht. De uitvoering geschiedt grotendeels door scrumteams bij bouwblokken. De gezochte architect heeft de volgende taken: – impactanalyses voor wat betreft Archiefbeheer en Postverzorging – sparring partner product owner – ontwerpen en begeleiden uitfasering DAS en overgang ARC – namens digitaal archief input leveren voor de domein architectuur van Bedrijfsvoering – zelfstandig opstellen ICT-startarchitecturen – zelfstandig actueel houden van de architectuur repository – uitvoeren van Architectuur-control 

Achtergrond opdracht
IBS Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en ontwikkeling van alle software systemen die gebruikt worden bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering van De Belastingdienst. Onze klanten zijn onder andere de SSO's Personeel & Organisatie, CFD en Financieel & Managementinformatie. De systemen die we onderhouden en implementeren zijn veelal SAP systemen of extern ingekochte pakketten. 

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

EISEN

Algemene eisen:

  • Minstens 5 jaar ervaring met: Applicatie architectuur
  • Minstens 3 jaar ervaring met: Agile Scrum
 

Wensen:

  • Kennis van de Belastingdienst Organisatie en het IV-voortbrengingsproces
  • opleiding/certificaat: Archimate min. 2.0
  • Kennis van ECM
  • Je moet goed kunnen samenwerken, resultaatgericht zijn, proactief en zorgen voor kennisoverdracht. 
  • Je bent in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de opdrachtgever en de collega’s.
  • Je bent in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven 

soliciteer nu!