Senior Adviseur Architectuur voor de Belastingdienst

Vacature informatie

Geplaatst op: 23 apr 2019

  • Categorie: Architect - Enterprise
  • Provincie: Utrecht

Wij zijn op zoek naar een Senior Adviseur Architectuur voor de Belastingdienst
Startdatum : medio mei , voor 36 uur in de week
Standplaats : Utrecht

Werkzaamheden
Om de beheersing van het proces- en IT-landschap van de Belastingdienst te vergroten worden architecturen opgesteld. Doorontwikkeling en verdere professionalisering van die architecturen is nodig. Specifieke aandacht moet daarbij uitgaan naar het creëren van communicatie producten, die de architectuur toegankelijk maken voor het – topmanagement van de Belastingdienst. De doelgroep Topmanagement bestaat uit directeuren, ketenmanagers (ketens zijn kern-bedrijfsprocessen) en lijnmanagement. We zoeken een ervaren adviseur die in staat is deze professionalisering te begeleiden. Belangrijk is dat de adviseur kennis en ervaring heeft op het gebied van ICT en Architectuur, gewend is te acteren op directieniveau en specifiek in staat is architectuur communiceerbaar te maken voor directeuren in de business-organisatie. Scherp krijgen qua vorm en inhoud wat het directieniveau op architectuurgebied nodig heeft om te kunnen sturen is cruciaal onderdeel van de opdracht. De opdracht omvat zowel het ontwikkelen van uniforme kaders voor communiceerbare architectuurproducten (in samenwerking met management en architecten), alsmede het begeleiden van onze eigen enterprise- en domein-architecten bij het maken van een verbeterslag op de huidige producten.
 
 
 Achtergrond van de opdracht
De Belastingdienst stuurt met architectuur op de doorontwikkeling van haar proces- en IT-landschap. De Enterprise- en Domeinarchitecturen geven inzicht in de huidige situatie, de beoogde toekomstige situatie en de transitie die nodig is om te zorgen dat het landschap zich zodanig ontwikkelt dat het invulling kan geven aan actuele en toekomstige verwachtingen en business doelstellingen. De concerndirectie IV&D stelt kaders aan de architectuurproducten die worden opgesteld. Ketenvoorzitters in de business zijn verantwoordelijk voor de domeinarchitecturen.
 
 
Organisatorische context en cultuur
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Eisen

  • Minstens 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwikkelen van IT- en businessarchitecturen
  • Minstens 2 jaar aantoonbaar recente werkervaring in opdrachten op directieniveau bij een groot concern / overheidsinstelling (5.000+ medewerkers)
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met het coachen en begeleiden van Architecten 3
  • Minstens 2 jaar ervaring met het communiceerbaar maken van architectuur voor directieniveau
  • Minstens 2 jaar ervaring met scherp krijgen uit een directie welke stuurinformatie die directie behoefte aan heeft