Re-Integratie en Outplacement

coaching & training Eureka Recruitment

Wij zijn een dienstverlenend bedrijf dat met creatieve oplossingen de in-, door- en uitstroom van personeel ondersteunt.

Soms moeten u en uw werkgever afscheid van elkaar nemen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Een reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict, het vastlopen in uw carrière, of een ontslag om andere redenen. Uw werkgever en u zijn het vervolgens eens geworden om met een regeling te vertrekken.

Een outplacementtraject kan daar onderdeel van zijn. Ook maakt een outplacementtraject vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

 

Een andere baan

Bij outplacement krijgt u de gelegenheid op zoek te gaan naar een andere baan, soms zelfs in een geheel andere richting, met deskundige hulp en begeleiding. Vaak betekent dat, dat u ook wordt vrijgesteld van werk. Er wordt bijna altijd een bepaalde termijn gesteld aan het outplacementtraject; het is immers de bedoeling dat u binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden heeft.

Eureka Recruitment HELPT!

Voor sommige mensen is het naderend ontslag een grote schok, gevolgd door pijnlijke emoties. Aan de andere kant biedt het echter ook weer kansen en mogelijkheden om de carrière een nieuwe impuls te geven. Het is daarom belangrijk de blik op de toekomst te richten. Zonder daarbij echter aan lastige gevoelens voorbij te gaan. Ons professionele team helpt u bij het verwerken van het verlies – en bij het verleggen van de focus naar de toekomst. Een vaste coach staat u hierin met raad en daad terzijde.

Stappenplan outplacementtraject

In de regel zal een outplacementtraject uit de volgende fasen bestaan, die inhoudelijk op u worden toegespitst.

  • Fase 1: Zelfanalyse en zoekrichtingen vaststellen

In deze stap gaat het vooral om de vragen: ‘Wie ben ik’?, ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’
Om effectief te kunnen solliciteren, is het namelijk van belang gericht een koers in te zetten naar nieuw werk. Aan de hand van een zelfanalyse brengt u samen met uw loopbaancoach uw kwaliteiten en talenten in kaart. Waar was u eerder succesvol (in)? Wat zijn uw sterke en minder sterke eigenschappen? Hoe heeft uw (werkzame) leven zich ontwikkeld? Waardoor bent of wordt u gemotiveerd? Waar ligt uw interesse? En binnen welke werkomgeving kunt u het beste tot uw recht komen? Ook kijken wij samen met u of er op dit moment zaken spelen die uw weg naar nieuw werk in de weg kunnen staan. Vervolgens wordt er gekeken wat er nodig is om daar te komen waar u graag wilt zijn. Dit verkregen zoekprofiel wordt vastgelegd en ingezet voor de koers naar uw nieuwe baan.

  • Fase 2: Marktverkenning en netwerkcontacten

Wanneer de zoekrichting bekend is, zult u de arbeidsmarkt gaan verkennen en betreden. Uw loopbaancoach ondersteunt, motiveert en begeleidt u gedurende dit proces. Dat gebeurt op allerlei manieren. Niet alleen bij het opstellen van CV’s en het schrijven van sollicitatiebrieven, maar ook tijdens het opzetten van netwerken, al dan niet met behulp van social media, en het benaderen van werkgevers. Ook stellen wij de diverse vacaturedatabases voor u beschikbaar en waar mogelijk ook onze eigen bestaande netwerken. In dit proces is uw zelfredzaamheid een belangrijk aandachts- en uitgangspunt.

  • Fase 3: Start in de nieuwe functie

Het belangrijkste doel van het outplacementtraject is natuurlijk een leuke baan bij een nieuwe werkgever. Bij voorkeur in een uitdagende functie die goed bij u past en een goede doorstart geeft aan uw werkzame leven. Onze missie is die baan samen met u te vinden.

 

Informatie aanvraag Re-integratie en outplacement

  • Alleen invullen als u teruggebeld wilt worden.


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.